E-Fatura Doğrudan Entegrasyon ile Kontör Ödemesine SON!

Back to Haberler

E-Fatura Doğrudan Entegrasyon ile Kontör Ödemesine SON!

Teknotürk, Yerli ya da Yabancı ERP / Muhasebe Programlarına sahip olan büyük firmalara “Doğrudan Entegrasyon” modeli ile ekonomik çözümler üretmektedir.

E-Fatura Doğrudan Entegrasyonu

Firmanın kendi bilgi işlem altyapısı ve yazılımını kullanarak ve e-faturalarını GİB’in sistemlerine direk bağlanarak fatura gönderme/alma yöntemidir.

Firma başına aktivasyon, fatura gönderim / alım ve arşivleme masrafları yoktur. Faturalarda, firmanın mali mührü kullanılır.

Firma ERP sistemi ve muhasebe programından bağımsız yapıya haizdir.
E-Faturanın güvenli, kapalı ve 3.kişilerle fatura bilgilerini paylaşmaksızın, GİB’e gönderilip alınmasını sağlar.

Grup şirket tanımlaması yapılarak, e-faturaların tek server alt yapısı üzerinden, GİB’e gönderilip alınmasını sağlar. E-Defter hizmeti ile birlikte tek platform üzerinde, tüm e-dönüşüm uygulamaları bir arada verilebilir ( e-irsaliye, e-ödeme, e-denet vb)

Firmaya özel uygulama ve tasarım esnekliğine sahiptir. Mesela, e-fatura seri numaraları otomatik verilir.

E-Fatura Doğrudan Entegrasyon Avantajları

– Fatura gönderim kontör ücretlerinde min. % 50 azalma
– Elektronik ortamda arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim
– Operasyonel etkinlik ve verimlilik artışı
– Hızlı mutabakat ve nakit akışı.
– Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı
– Mali verilerin firmanın bünyesinde bulunması
– Hızlı müdahele ile uyuşmazlık çözümü
– Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar
– Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı

Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne Göre üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alınması mükelleflerin elektronik faturalarının muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Elektronik faturaların muhafazasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’nın geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur. Bu zorunluluk yurt dışında ikincil bir arşivleme yapılmasına engel teşkil etmez. Fatura, E-Fatura gönderme ve alma işleminin yanı sıra otomatik olarak gelen ve giden faturaların saklama işlemini de otomatik olarak yapmaktadır. E-Fatura saklama, Fatura Müşteri sözleşmesinde fiyat ve hizmetlere dahildir. Kanunlar gereği 10 yıl saklanması gereken e-faturalarınızı dijital ortamda kendi alt yapınızda güvenle saklayabilirsiniz.

Share this post

Back to Haberler
rokettube