OYS – Okul Yönetim Sistemi

YENİ NESİL EĞİTİM !

OYS Nedir?

Teknotürk  18 Modülü ile Eğitim Kurumlarında günlük iş ve işlemleri esnasında oluşan bilginin, tüm paydaşlarca hızla paylaşılmasına olanak sağlayacak biçimde tasarlanmış, Web Tabanlı Okul Yönetim Sistemidir.

Sistemimiz kolej, özel okul, devlet okulu, anaokulu, kreş, dil okulu, yabancı okul, etüt merkezi, yayıncı, kurs, sınav merkezi, yurt, üniversite ve yurt dışı okulları gibi değişik türlerdeki eğitim kurumlarına uygun olarak geliştirilmiştir ve kurumların ihtiyaçlarına göre sürekli yenilenmektedir.

Birden fazla ve farklı türde ya da aynı türde kurum veya okulunuz varsa, merkezi takip sistemi sayesinde hepsini tek merkezi panelden kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Bu kurum ve okullara istediğiniz gibi merkezi ve şube bazında yetkiler verebilir ve her yerden erişim sağlayabilirsiniz.

Okul Yönetim Sistemi, birden fazla program ve otomasyon barındıran çok kapsamlı bir yazılımdır. Bu yazılımın içinde yer alan modüllerin her biri ayrı bir otomasyon programı niteliğindedir.

OYS Bünyesindeki Modüller

Öğrenci Kayıt: Öğrenci tanımlama, iletişim, aile bilgileri vs.

Ders İçerikleri: Ünite, konu kazanım bazında ders içeriklerinin oluşturulması ve yönetimini sağlayan modüldür

Rehberlik: Öğrenci-Öğretmen arası özel görüşme kaydının tutulması

Ödev Takip: Ödev tanımlanması, ödevin yapılıp yapılmadığının kontrolü ve belirtilen tarih aralığında toplu bir şekilde rapor alma imkanı sunar

Yoklama: Ders programıyla entegre çalışan, öğrencinin derse katılımını kontrol eden modüldür

Soru Bankası:Ünite, konu ve kazanım bazında sınıflandırılmış hazır sorulardan oluşan bankadır

Ölçme ve Değerlendirme: Seviye belirleme, sıralama ve analiz.

Uzaktan Eğitim: Öğrencilerin okullarına ulaşamadıkları zamanda uzaktan eğitim alabilmelerini ve eksiklerini tamamlayabilmelerini sağlar

Sohbet: Kurum içinde kullanıcılara birbirleri arasında sohbet etme imkanı sunar

Demirbaş Yönetimi: Demirbaş kayıt, zimmet, raporlama ve takibinin yönetilmesini sağlar

Görüşme Yönetimi: Telefon, e-posta ve yüz yüze görüşmelerin kaydının tutulması ve ileriye yönelik hatılatılmasını sağlar

Öğretim Programları: Öğretimin aday hedefleri, ön değerlendirme, öğretim hedefleri, öğretim etkinlikleri gibi alt modülleri içerir

Santral Sistemi: Ücretsiz 850 hat, sms gönderimi, faks hizmeti, otomatik doğum günü mesajları

Evrak Yönetimi: Evrak kayıt, takip ve yönetim sistemi

Dosya Yedekleme Alanı: Okulların tüm dosyalarının yönetim ve yedeklenmesini sağlayan modüldür

Kütüphane: Öğrencinin kütüphaneden alıp okuduğu kitapların ve elinde bulunan kitapların kaydının tutulduğu modüldür

Yayın Dağıtım: Öğrenciye teslim edilen / edilmeyen yayınların listesinin alınabilmesi sağlanır

Personel Yönetimi: Personel nüfus, iletişim, aile bilgileri vs. yönetiminin yapıldığı modüldür

Raporlama: Personel, öğrenci, sınav vs. raporlanması

Öğretmenler İçin Avantajları

 •  Soru hazırlama araçları sayesinde kolaylıkla soru hazırlayabilecekler.
 •  Uzaktan eğitim modülü ile öğrencilerinin her zaman yanlarında olacaklar.
 •  Öğretim programlarına uygun içeriğe sahip olabilecekler.
 •  Tüm okullarda kendi branşlarındaki öğretmenlerle iletişim kurabilecekler.
 •  Her öğretmene verilen sınırsız dosya yedekleme alanı sayesinde artık usb bellek taşımayacaklar.

Veli İçin Avantajları

 •  Çocuğunun gelişiminden anlık bilgi sahibi olabilecek ders programlarından, sınavlarından veya etütlerinden anında haberdar olacaklar.
 •  Çocuğunun kantin harcamalarını görebilecek ve yönetimini sağlayabilecekler.
 •  Çocuğunun okulundaki tüm öğretmenlere mesaj gönderebilecek veya anlık sohbet başlatabilecekler.
 •  Çocuğunun rehberlik faaliyetlerine katkıda bulunabilecek ve sınavlara hazırlık süreçlerini takip edebilecekler.

Kurum İçin Avantajları

 •  Öğrencilerinin tüm bilgilerinin kayıt altına alınmasını sağlayacaklar.
 •  Ölçme değerlendirme araçları sayesinde öğrencileri hakkında istatistiksel veriler tutabilecekler.
 •  Kurumlarının ön muhasebesini tutabilecek, gelir, gider, kasa, fatura vb. işlemlerini yönetebilecekler.
 •  Demirbaşların zimmet durumlarını yönetebilecek, malzeme ihtiyaçlarını kayıt altında tutabilecekler.
 •  Evrak yönetim sistemi sayesinde kurum içi dosya paylaşımı yapabilecek.

SEN DE BU EŞSİZ DENEYİME KATIL!

Bizimle iletişime geç aradığın çözüm ayağına gelsin…

rokettube