e-Fatura Sıkça Sorulan Sorular

1. Mali mühür nedir?

Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan Mali Mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir.

2. e-Fatura kapsamında olmama rağmen, yasal süresi içerisinde uygulamaya geçmezsem cezası nedir?

Zorunluluk kapsamında olup e-Fatura uygulamasına belirtilen tarihte geçmeyen mükellefler Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunacaktır.

3. e-Fatura uygulamasına geçtikten sonra kâğıt fatura düzenleyemez miyim?

e-Fatura uygulamasına geçtikten sonra sisteme dahil olan firmalara e-Fatura dahil olmayan firmalara ise kağıt fatura göndermeniz gerekmektedir. Bu nedenle fatura alıcısının sisteme dahil olup olmadığının kontrolü fatura oluşturulmadan önce mükellef tarafından yapılmalıdır.

4. Kime kağıt, kime e-Fatura keseceğimi nasıl bileceğim?

e-Fatura uygulamasına dahil olan firmaların listesini GİB, http://www.efatura.gov.tr sitesinde düzenli olarak yayınlamaktadır.

5. e-Fatura uygulamasına dahil olmayan bir firmaya e-Fatura göndermem teknik olarak mümkün mü?

Hayır. GİB e fatura uygulamasına dahil olmayan bir firmaya e-Fatura gönderilmesine müsaade etmemektedir.

6.Aynı anda birden fazla özel entegratör ile çalışabilir miyim?

Yasal olarak aynı anda birden fazla özel entegratör ile e-Fatura uygulamasına dahil olmak mümkündür.

7. GİB portalini kullanırken, özel entegratör yöntemine geçmek istersem ne yapmam gerekir?

GİB, özel entegratör aracılığıyla firmanıza ait mali mühür ile imzalanmış başvuru dosyasını alması halinde, otomatik olarak GİB portal hesabınızı kapatıp, özel entegratör hesabınızı aktive etmektedir.

8. Zorunluluk kapsamında olmasına rağmen fatura keseceğim firma e-Fatura uygulamasına dahil olmamış ise, bu firmaya kağıt fatura kestiğim için benim bir sorumluluğum olur mu?

Hayır, Bu durumda firmanızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Zaten e-Fatura uygulamasında bulunmayan bir firmaya e-fatura göndermeniz teknik olarak mümkün değildir.

9. e-Fatura uygulamasında sadece ticari fatura senaryosunu kullanabilir miyiz?

Ticari ihtiyaçlar göz önünde tutularak Ticari Fatura Senaryosu oluşturulmuştur. Ticari fatura Senaryosunda fatura kabul, red ve iade işlemleri tamamen mesajlaşma platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Ticari fatura senaryosunun kullanımı ancak tarafların anlaşmış olmasına bağlıdır. Temel fatura senaryosunun bir talebe bağlı olarak kaldırılması mümkün değildir.

10. Zorunluluk kapsamında değilim? Yine de e-Fatura uygulamasına kendi isteğim ile dahil olabilir miyim?

Evet. İsteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına dahil olmak mümkündür.

11. Aynı holding bünyesinde bulunan farklı firmalarımız için tek bir mali mühür alabilir miyiz?

Hayır. Mali mühür VKN bazında verildiğinden, holding bünyesinde yer alan her bir tüzel kişilik
için ayrı bir mali mühür almanız gerekmektedir.

12. E-defter uygulamasına geçmek için e-Fatura uygulamasına dahil olmak zorunda mıyım?

Evet. İsteğe bağlı olanlar hariç e-Defter uygulaması ve e-Fatura uygulamasına birlikte
kullanılmalıdır.

13. Entegrasyon yapan bir mükellefin özel entegratörle anlaşma yapması durumunda nasıl bir
işleyiş söz konusu olacaktır?

Gelir İdaresi Başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile entegrasyon hesapları kapatılacak ve özel
entegratör vasıtasıyla fatura alışverişi yapacaklardır.

14. Şirketimizin muhasebe sistemi yada bilgi işleminin yurtdışında olması e-Fatura
uygulamasını kullanmak için bir sorun yaratır mı?

Bu durum e-Fatura uygulamasına dahil olmanız için herhangi bir problem yaratmamaktadır.

15. e-Fatura’nın İrsaliye Olarak Kullanılır mı ?

e-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada, düzenleme
tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik
faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer.

Ancak bu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur.

Bu imkândan yararlanabilmek için elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekir. Hizmet ifasına konu e-Faturanın satış anında düzenlenmesi halinde, söz konusu kâğıt çıktının talep eden müşteriye verilmesi zorunludur.

16. Faturalar kim tarafından saklanacaktır?

Faturalar, Özel Entegratör tarafından da sözleşme kuralları gereği muhafaza edilecek olmakla
birlikte, bunların mükelleflerce kendi bilgi işlem sistemlerine indirilerek muhafaza edilmesi
de mümkündür.

rokettube