E-Defter Servisi

KENDİNİ DENETLEYEN DEFTER

e-Defter Nedir?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır.

Elektronik Başvuru Kılavuzuna Ulaşmak İçin Tıklayınız…

Elektronik Başvuru Rehberine Ulaşmak İçin Tıklayınız…

e-Defter Avantajları

Ekibimiz, e-Defter uygulamasıyla 81 ilde hizmet garantisi, e-Fatura, e-Arşiv, e-İmza gibi elektronik uygulamalara kolay entegrasyon, muhasebe yazılımlarıyla tam uyumluluk, uluslararası standartlara uygun saklama hizmeti, 7/24 portal ve destek gibi avantajları kullanımınıza sunuyor,

e-Defter uygulaması ile;

  • Mekan bağımsız e-Defter işlemlerini yönetebilir
  • Ek kurulum gereği olmadan Zaman damgası kullanabilir.
  • Hizmetlerini tek portaldan yönetebilir.(e-Defter, e-Fatura ve e-Arşiv)
  • Fiziki defterin kayıp tahrip sorununu ortadan kaldırabilir.
  • Defterlerin noterde tasdikleme işleminden kurtulabilir.
  • Fiziksel arşivleme ve barındırma maliyetine son verebilir.
  • Şirketin anlık mali durumu mizan, bilanço vb. görebilir.
  • Kredi değerlemesi sağlıklı yapılabilir.
  • Defter ve berat dosyalarınızı 10 yıl boyunca güvenle saklayabilirsiniz.
  • Doğanın korunmasına katkıda bulunabilirsiniz.

E – DEFTER MEVZUATI

ELEKTRONİK BAŞVURU FORMU

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

ŞİMDİ TEKLİF AL

rokettube