e-Arşiv Sıkça Sorulan Sorular

1.e-Arşiv’e tabi firmalar e-Fatura’ya da tabi midir? Tam tersi senaryoda durum nedir?

e-Arşiv’e geçecek firmaların eğer daha önceden geçmedilerse öncelikle e-Fatura’ya geçmeleri zorunludur. Öte yandan, bir firma e-Arşiv’e tabi olmayıp sadece e-Fatura’ya tabi olabilir (örneğin e-ticaret yapmayan firmalar).

2.e-Arşiv’e başvuru süreci nedir?

Özel entegratör aracılığıyla e-Arşiv uygulamasını kullanmak isteyen mükellefler, Başkanlıktan e-Arşiv uygulaması için izin almış özel entegratörlere başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. e-Arşiv Uygulamasından özel entegrasyon yöntemiyle yararlanacak mükelleflerin ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığına bir başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.
Kaynak: http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/E-FaturaUygulamasiBasvuruRehberiveKilavuzu.pdf

3.e-Arşiv uygulamasında fatura düzenleme süreci 

 • 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları anılan tebliğe göre e-Fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
 • 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.
 • Vergi mükellefi olmayanlara ise e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâğıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.

4.e-Arşiv ile e-Fatura arasındaki fark nedir?

e-Fatura’da amaç; e-Fatura’ya tabi şirketler arasındaki fatura alma ve gönderme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamatır. e-Arşiv’de ise amaç, e-Fatura’ya tabi olmayan şirketler ve ayrıca şahıslar için düzenlenecek faturaların elektronik ortamda hazırlanması, gönderilmesi ve saklanmasıdır.
E-Arşiv faturası düz kağıda basılarak verilebileceği gibi mükellefin talebi doğrultusunda elektronik ortamda e-mail ile de gönderilebilir ve sorgulanabilir.

5.e-Arşiv uygulamasında “Özel Entegratörlerin Rolü” nedir?

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan Özel Entegrasyon izni alan mükellefler, bu Tebliğ kapsamında belge düzenlemek isteyen mükelleflere;
 • e-Arşiv faturası düzenleme ve GİB’e gönderilecek e-Arşiv raporu oluşturma,
 • Faturayı mali mühürle onaylama,
 • Zaman damgası kullanma (bu konudaki zorunluluk GİB tarafından şimdilik kaldırıldı),
 • Elektronik ortamda alıcıya iletme hizmeti verirler.
e-Arşiv hizmetini Özel Entegratör sistemi üzerinden alan mükellefler, fatura ve elektronik arşiv raporlarında Özel Entegratörün mali mührünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler.

6.Hangi Faturalar e-Arşive Geçecek?

Firmada fatura kesilen her süreçte e-Fatura dışındaki tüm satışlar için e-Arşiv faturası kesilecektir.
 • Perakende satış
 • Toptan satış
 • Konsinye Satış
 • Bayi Satış
 • Masraf
 • Alış İadesi
 • e-Ticaret

7. e-Arşiv faturalarında zaman damgası kullanımı

e-Arşiv faturalarında zaman damgası kullanımı zorunluluğu şimdilik GİB tarafından kaldırılmış olup GİB tarafından yazılı aksi bir açıklama yapılmadığı sürece zaman damgasının kullanılmayacağı öngörülmüştür.

8.e-Arşiv faturalarının e-Defter’e işlenmesi

e-Arşiv faturalarının abonelik esasına göre çalışan firmalar ve kargo şirketleri ile yazılı talep üzerine Başkanlıkça uygun görülen sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler e-defter uygulaması ile ilgili belirlenmiş olan diğer düzenlemelere uymak koşulu ile rapor bazında icmal olarak eDefter’e aktarılmasına imkan sağlanmıştır.
rokettube