E-Arşiv Servisi

E-ARŞİV FATURA İLE BİNLERCE FATURAYI ANLIK HAREKETLERLE YÖNETİN..

E-arşiv Fatura

433 sıra numaralı VUK Genel Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığından e-Arşiv uygulaması izni alan mükelleflerin vergi mükellefi olmayan tüketicilere ve e-Fatura’ya kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine kestikleri faturaların elektronik ortamda hazırlanması, gönderilmesi ve arşivlenmesi esasına dayanır. Gelir İdaresi Başkanlığından e-Arşiv uygulaması izni alan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları faturayı elektronik ortamda muhafaza edebilirler. Elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir.

Kaynak: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/vukteb433basbakanlik.pdf

Kamunun İ-Dönüşüm düzenlemeleri ile Türk iş dünyasının gündemine giren e-Fatura uygulamalarından sonra e-Arşiv ile beraber bu değişim nihai tüketicilere de yansıtılıyor. e-Arşivi uygulamasını e-Fatura uygulamasından ayıran temel fark faturalaşılan taraftır.

    E-arşiv Fatura Uygulaması İle: 

  • Kağıt fatura basma maliyetleri azalır.
  • Bütünleşik e-Fatura hem de e-Arşiv hizmeti, kurumların faturalama süreçlerinin yasal çerçeveye uygun, kesintisiz ve güvenilir şekilde dijital ortama aktarımı sayesinde fatura başına maliyet düşer.
  • Muhasebe süreçleri hızlanır, hata oranı düşer.
  • Birim zaman ve toplam işlem süresinden tasarruf sağlanır.
  • Fatura gönderme dayalı zaman, iş gücü, operasyonel yükler minimize ederler.
  • Fiziksel arşivlemeye dayalı barındırma ve saklama maliyetleri sıfırlanır.
  • Veri güvenliği ve denetime dayalı operasyonel maliyetler azalır.

E-arşiv Fatura Uygulamasının Teknik Mimarisi, Mevzuat Düzenlemeleri ve Kılavuzları  

rokettube