Dış Kaynak Hizmetleri

İHTİYAÇLARINIZ İÇİN SEÇKİN VE PROFESYONEL KADROSUYLA TEKNOTÜRK’Ü TERCİH EDİN!

Dış kaynak kullanımı, günümüzün rekabetçi ortamında ana faaliyet konularına odaklanma ihtiyacı içinde bulunan şirketlere; ana faaliyet konuları dışında kalan, sınırlı uzmanlığa sahip oldukları, yeterli yatırım yapamadıkları veya etkin bir şekilde idare edemedikleri konuları verimli şekilde yönetme imkanı sağlamaktadır. İhtiyaç ve beklentiler çerçevesinde belirlenen doğru bir dış kaynak kullanımı yaklaşımı, kaliteli bir hizmet sağlayıcı ile işbirliği halinde kurumlara stratejik konulara odaklanma imkanı sunmaktadır. Teknotürk ile dış kaynak kullanımı şirketlerin verimliliğini büyük ölçekte arttırıp, ileriye dönük bütçeleme ve yönetim giderlerinde, maliyet avantajı ve esnek bir yapı sağlar.

Uzmanlık Dışı Yüksek Nitelikli Kaynak Eksikliklerinizi Giderelim

Dış Kaynak Hizmeti tercih nedenlerinin en önemlisi, kritik ve yüksek yetkinlikleri olan insan kaynağı eksiklerinin giderilmesidir. Yüksek fiyatlı alternatiflerin maliyetini telafi edecek özellikle Bilişim Sistemleri alanında bilgi, sertifika ve tecrübeye sahip, kendi ihtiyaçlarına uygun uzman çalışanlar tercih edilmektedir. Bu sebeple şirketler kendi uzmanlık alanları dışında özellikle Bilişim Teknolojileri sektöründe uzmanlıkları yüksek olan insan kaynağı eksiklerini Teknotürk BT uzmanı ya da yöneticileri ile giderebilmektedirler.

Maliyetlerin Azaltılması Konusunda Verimliliğinizi Arttıralım

BT alanında işçilik hizmeti ve maliyetlerinizin artmasını engelleyerek, güncel teknolojinin sağladığı tüm avantajları sizlere özel çözümler üreterek en uygun maliyetler ile tarafınıza hizmet olarak sunulmasına ve konforuna sahip olun. Bunun bir sonucu olarak, piyasada düşük rakamlarla çalışarak karlılığınızı ve rekabetinizi arttırın. Kendi uzmanlık alanı olarak BT kullanımı ve yönetimi olan Teknotürk uzmanları ile çalışarak doğru insan kaynağına sahip olun, uygun maliyetli çözüm ve projelere imza atın, maliyetlerinizi azaltıp verimliliğiniz arttırın ve geleceğe güvenle bakın.

Operasyonel iş Akışlarınızı Kontrol Altına Alalım

Günümüzde şirketler tarafından kendi kaynakları ile bir yandan yürütülmekte olan, diğer yandan operasyonel maliyetleri kontrol altına alınmakta zorlanılan BT hizmetleri için dış kaynak kullanımı önemli ve ön plana çıkan bir çözüm haline gelmiştir. Kurumların BT departmanlarının kontrolsüz ve kötü yönetilmesinden dolayı dış kaynak hizmeti üreten firmalara karşı duyulan ihtiyaç, verilen önem ve tercih edilmesi, bu yöndeki motivasyonu arttırmıştır. Buna örnek olarak, Teknotürk sizlere mevcut BT altyapınız için daha iyi yönetim becerileri sunabilir, doğru ürünlerin kullanılmasını sağlayabilir. Yeterli olmadığını düşündüğünüz insan kaynağı ve bütçeli BT projelerinizde, sizlere sunacağı artıları ile operasyonlarınızı kontrol edebilir, başarı oranlarınızı arttırabilir, ihtiyacınız olan raporları düzenli olarak şirketinize sunabilmektedir.

Personel Açısından Esneklik Kazandıralım

Sezonsal ve konjonktürel ihtiyaçlarınıza zorlu ve yüksek maliyetli çözümler gerektiren piyasa koşullarında araştırıp kendinize uygulamak yerine, uzmanlık sahibi olan şirketlerden bu hizmetleri kiralayın. Esnek çalışma saatleri ve tüm Türkiye’de geniş yelpazelerdeki ihtiyaçlara göre çözüm üreten, çeşitli özelliklerde uzman insan kaynağı yetiştiren, ihtiyacınız olan tüm lokasyonlarınızda ve özel sürelerde görevlendirilebilecek uzmanları Teknotürk ailesinden talep edebilirsiniz. Bu sayede hizmetin tanımını, uzman personel adetlerini ve sürelerini istediğiniz zaman değiştirebilir, esnek çalışma standartlarımızdan dilediğiniz gibi faydalanabilirsiniz.

Kendi Uzmanlık Alanlarınıza Konsantre Olmanızı Sağlayalım

Gerekli çevresel ve birbirine bağlı IT operasyonlarını Dış Kaynak Hizmetleri olarak kiralamak en sık karşılaşılan çözüm seçeneklerindendir. Bu konuda sağlanan hizmetler yöneticilere, kendi uzmanlık alanlarında tanımlanamayan sistem yönetimi gibi kritik ve hayati önem taşıyan konular ile uğraşmak zorunda kalmadan, kendilerine rekabet avantajı sağlayan yeteneklere odaklanmak ve temel iş konularına konsantre olabilme imkânı sunabilmektedir.

Sürekliliğinizi Arttırıp Risklerinizi Düşürelim

Yüksek oranda personel değişikliği, yeni personellerin işe alımı ve bordrolama maliyetleri, oryantasyon eğitimleri ve adaptasyon süreleri, iş devirleri ve benzeri süreçler, firmalara ağır mali yükümlülükler getirmektedir. Teknotürk sayesinde bu olumsuz süreçler ile karşılaşılmamakta, hızlı ve yüksek kalitede hizmet temin edilmekte, operasyonların belirsizlik ve tutarsızlık yaratabilecek yönleri ortadan kaldırılmakta, sürekliliği arttırılmakta ve yaşanabilecek riskler minimize edilmektedir.

rokettube